Obecnie pracujemy nad lepszą wersją strony.
Wkrótce zobaczysz wynik naszych starań.


Oferta

Tu znajdziesz opis działań wpływających na zwiększenie sprzedaży

Stosowane rozwiązania
Tu dowiesz się jakimi metodami, narzędziami i technikami pracuję, tworząc dedykowane rozwiązania.

Instrumenty zarządzania sprzedażą i marketingiem

Wykorzystuję zbiór sprawdzonych osobiście metod, technik i systemów działania - tradycyjnych i najnowszych.

Metody wprowadzania zmian w firmach

Polecam rozwiązania oparte o znane, wypróbowane metodologie oraz ich autorskie adaptacje, mieszanki i zespolenia.

Sposoby rozwoju ludzi i zespołów

Używam zestawu metod z psychologii, socjologii i ekonomii, których dobór oparłam o realność i szybkość zastosowania.

O mnie


Tu poznasz zbiór moich kompetencji, dokonań i sposobu pracy.

Kilka słów o mnie

Nazywam się Katarzyna Łukaszuk. Jestem konsultantem specjalizującym się w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem. Pracuję jako doradca, coach, facylitator, trener. Zajmuję się sprzedażą od ponad 20 lat. Mam ponad 10 –letnią praktykę jako zarządzający zespołami sprzedaży i marketingu. Od prawie 10 lat pomagam firmom zwiększać sprzedaż. Jestem praktykiem i tworzę rozwiązania przynoszące konkretne rezultaty. Specjalizuję się tworzeniu skutecznych taktyk sprzedaży, wprowadzaniu zmian w zespołach sprzedaży i wywieraniu wpływu na zachowania i decyzje klientów. Ponadto:

  • Lubię się uczyć; od firm, dla których pracuję i poprzez ciągłe samokształcenie
  • Cenię porządek i sprawną organizację
  • Pytam "w jakim celu"?

Co potrafię

Moje kompetencje zbudowane są z wielu komponentów. Są sumą doświadczeń pracy menadżera sprzedaży, praktyki doradczej i trenerskiej w wielu organizacjach, wiedzy zdobytej na specjalistycznych studiach, szkoleniach, konferencjach i dziesiątek czytanych książek, artykułów, prezentacji i case-ów. Mam bogate doświadczenie w pracy dla firm różnych branż i kultur organizacyjnych:

  • Realizowałam długofalowe działania doradcze dla branży wydawniczej i reklamowej
  • Przeprowadziłam ponad 30 zamkniętych projektów sprzedażowych i marketingowych
  • Wdrażałam zmiany w dwóch korporacjach i 6-ciu średnich i małych firmach
  • Pracowałam rozwojowo z kilkunastoma menadżerami sprzedaży

Jak pracuję

Mój sposób pracy wynika z cenionych przeze mnie wartości. Nadrzędną jest chęć pomagania. Cenię obiektywizm, dlatego stosuję krytyczne myśleniem i analizę. Uznaję prymat przyczyny nad skutkiem i na niej opieram rozwiązania. Praca jest moją pasją i angażuję się w rozwiązywanie problemów klientów, jak swoich własnych. Wierzę w ludzi i opieram się na inicjatywie i zaangażowaniu zespołów i osób, z którymi pracuję. Dążę do uzyskania konkretnego rezultatu, dlatego koncentruję się na realnych rozwiązaniach. Ponadto:

  • Współpracuję z doświadczonymi specjalistami: psychologiem od ocen pracowniczych, analitykiem, agencją interaktywną, researcherem
  • Przy tworzeniu rozwiązań korzystam z własnych doświadczeń i obserwacji poza zawodowych tj. aktywności górskiej, nauce języków, treningach sportowych

Czym jest zarządzanie sprzedażą?


Zobacz animację

Warunki współpracy


Koszty konsultingu są ustalane w odniesieniu do indywidualnych rozwiązań. Możesz wybrać dogodny dla siebie sposób rozliczenia

Rozliczenie godzinowe

Oparte o stawkę godzinową i ewidencję czasu pracy konsultanta. Stosowane przy coachingu i okazjonalnym doradztwie.

Rozliczenie zadaniowe

Wynagrodzenie za wykonanie określonego zadania np. audytu, opracowania, warsztatu facylitacyjnego, szkolenia.

Rozliczenie ryczałtowe

Stała miesięczna kwota. Stosowane przy dłuższej współpracy, obejmującej zróżnicowane działania doradcze.

Blog


Na blogu opisuję konkretne problemowe sytuacje, wobec których stają liderzy sprzedaży oraz sposoby ich rozwiązywania.
25-09-2017
Nie szukać pod latarnią czyli o poprawianiu sprzedaży w e-sklepie


Firmy chcące zwiększyć sprzedaż, najczęściej koncentrują się na tym co znane czyli na „ściąganiu ruchu” na stronę.


Czytaj więcej
08-05-2017
Jak nie zginąć w środku lasu czyli o planowaniu w zmiennym środowisku


Jest to kolejny tekst z cyklu górskiej szkoły zarządzania, jak umownie nazywam nauki, które czerpię z pobytu w górach.Czytaj więcej
18-04-2017
Nie przepracować ani jednego dnia w życiu. O łączeniu pasji z pracą


Tekst o tym jak połączyć pasję z biznesem, jak zintegrować to, co robicie zawodowo, z tym co kochacie robić prywatnie. Mnie się udało.Czytaj więcej


Moi klienci


Firmy z którymi pracuję i pracowałam w ostatnich latach