Działania poprawiające te elementy systemu sprzedaży, które mają największy wpływ na przychody

Zapewnią Twojej firmie koncentrację na tym co ma silny i bezpośredni wpływ na wzrost sprzedaży
Zakres działań obejmuje
 • WYNIKI
 • ✔ Analizę realizacji celów sprzedażowych ( struktura produktowa i dynamika)
 • ✔ Analizę wskaźników skuteczności i efektywności sprzedaży
 • PRODUKTY
 • ✔ Analizę wartości Twoich produktów dla klientów, określającą dopasowanie Twoich produktów potrzeb odbiorców
 • ✔ Ocenę konkurencyjność produktów Twojej firmy na rynku (pozycja i sposób budowania przewagi)
 • ✔ Analizę podziału klientów (segmentacji) pod kątem ich potencjału i dotarcia
 • KLIENCI
 • ✔ Analizę procesu zakupowego klientów (potrzeby, zachowania i decyzje klientów wobec produktów i ofert firmy)
  i sposobu jak Twoja firma wpływa na proces zakupowy
 • PROCES SPRZEDAŻY
 • ✔ Ocenę skuteczności docierania Twojej firmy do potencjalnych klientów
 • ✔ Analizę konkurencji pod kątem skuteczności handlowej
 • ✔ Ocenę skuteczności realizacji procesu sprzedaży (przebieg, standardy i narzędzia)
 • ✔ Analizę konkurencji pod kątem skuteczności handlowej
 • ✔ Analizę metod wsparcia sprzedaży (działania marketingowe)
 • ✔ Ocenę perswazyjności ofert handlowych (ich sprawczości)
 • ORGANIZACJA
 • ✔ Analizę struktury organizacyjnej i metody zarządzania, pod kątem dopasowania do taktyki i sprawności działania
 • ✔ Ocenę skuteczności procesu planowania i kontroli sprzedaży
 • ✔ Ocenę skuteczności systemu motywacyjnego pod kątem wpływu na realizację sprzedaży
 • ZESPÓŁ
 • ✔ Ocenę kompetencji handlowych Zespołu Sprzedaży Twojej firmy
 • ✔ Ocenę poziomu motywacji do sprzedaży Zespołu Sprzedaży Twojej firmy
 • ZALECENIA
 • Wskazanie czynników kluczowych wpływających na wyniki sprzedaży w Twojej firmie
 • Wskazanie sposobu działania do poprawy kluczowych czynników sprzedaży w Twojej firmie


Czas realizacji


30-40 godzin, dla działu sprzedaży, zatrudniającego do 5 handlowców.

45-55 godzin, dla działu sprzedaży, zatrudniającego od 6 do 10 handlowców
Koszt netto


5 400 zł dla działu sprzedaży, zatrudniającego
do 5 handlowców.

7 900 zł dla działu sprzedaży, zatrudniającego
od 6 do 10 handlowców


Co zrobić, by skorzystać


Jeśli jesteś zainteresowana/y realizacją oferty, lub potrzebujesz więcej informacji, to proszę o kontakt w dogodnej dla Ciebie formie (mail, telefon lub chat)

Zapytaj