Stosowane rozwiązania


Opierając się na doświadczeniu, dobieram metody, techniki i narzędzia, tworząc rozwiązania dedykowane określonemu celowi, zadaniu.

............

Instrumenty zarządzania sprzedażą i marketingiem
 • ✔ Taktyki sprzedażowe (konsultacyjna, transakcyjna, Sandler, FuttreII)
 • ✔ Metody budowania modeli biznesowych
 • ✔ Techniki tworzenia organizacji sprzedaży
 • ✔ Segmentowanie rynku, definiowanie klientów
 • ✔ Mechaniki zarządzania klientami
 • ✔ Aparat marketingowy
 • ✔ Systemy zarządzania; MBO, wskaźnikowe, efektywnościowe
 • ✔ Techniki diagnostyczne i narzędzia anaIityczne

............

Metody wprowadzania zmian

...

 • ✔ Taktyki wprowadzania zmian (Lewin, Kotter, transformacje i transakcje)
 • ✔ Techniki wywierania wpływu, perswazji
 • ✔ Narzędzia organizacyjne: checklist, kamienie milowe, mapowanie
 • ✔ Metodyki zarządzania; systemowego, projektowego, procesowego

............

Sposoby rozwoju ludzi i zespołów

...

 • ✔ Assessment i Development Centre
 • ✔ Techniki i narzędzia coachingu i NLP
 • ✔ Metodyka rozwoju oparta o 4 poziomy rezultatów
 • ✔ Taktyki budowania nawyków i wzmacniania samokontroli
 • ✔ Systemy zarządzania: sytuacyjny i partycypacyjny
 • ✔ Metodyki rozwiązywania konfliktów, techniki mediacyjne i negocjacyjne
 • ✔ Techniki kreatywności, rozwiązywania problemów
 • ✔ Insights Discovery
 • ✔ Gry i techniki grywalizacyjne