Oferta


Działania podnoszące skuteczność zespołów sprzedaży


Audyt barier i potencjału w zespole
sprzedaży


Wskazuje optymalną metodę poprawy zachowań i rezultatów.

WIĘCEJ

Rekrutacja i wdrożenie
kadr
sprzedaży


Służy pozyskiwaniu wartościowej kadry sprzedażowej.

WIĘCEJ

Budowanie i modyfikacja systemów motywacyjnych


Pomaga zwiększyć wpływ na handlowców.


WIĘCEJ

Tworzenie procesów planowania i kontroli


Służy zwiększaniu przewidywalności przychodów.

WIĘCEJ

Rozwój kompetencji i motywacji handlowych


Koncentruje się na uzyskaniu konkretnych rezultatów.

WIĘCEJ

Doradztwo i coaching dla menedżerów sprzedaży


Poprawia skuteczność zarządzania sprzedażą.

WIĘCEJ