Przygotowanie procesu wprowadzenia zmiany

Co to jest


Obejmuje analizę uwarunkowań, doświadczeń i potrzeb firmy i działu oraz przygotowanie projektu realizacji zmiany.


Po co się to robi


Wsparcie doradcze przy przygotowaniu zmiany pozwala firmie, świadomie sterować wprowadzaniem zmiany, zwiększać szanse jej realizacji, przygotowywać zabezpieczenia ryzyk. oraz prognozować rezultaty zmiany.

Zakres działań
    Pełen zakres doradztwa obejmuje:
  • ✔ analizę uwarunkowań organizacyjnych: struktura, zadania, kultura pracy oraz rynkowych, dynamikę i strukturę przychodów, trendy rynkowe,
  • ✔ analizę strategii i taktyki sprzedaży,
  • ✔ analizę procesu sprzedaży i komunikacji,
  • ✔ analizę metod pracy i motywacji zespołu,
  • ✔ diagnozę kompetencji zarządczych i przywódczych oraz motywacji do wprowadzania zmiany,
  • ✔ rekomendacje, dotyczące metod wprowadzania założonej zmiany i przebiegu procesu,
  • ✔ opracowanie procesu wprowadzania zmiany (doradztwo i facylitacja),
  • ✔ przygotowanie planu wprowadzenia zmiany wraz z wskaźnikami kontroli oraz określeniem roli i zadań menadżerów (doradztwo i facylitacja).
Kiedy jest potrzebne


Pomoc konsultanta jest wskazana, gdy realizowana zmiana ma duże znaczenie dla firmy, gdy wcześniejsze zmiany nie zostały wprowadzone w oczekiwanym stopniu, gdy motywacja do zmiany jest niska.

Warunki realizacji


Doradztwo przy przygotowaniu procesu wprowadzania zmiany jest realizowane po wstępnej ocenie sytuacji w firmie i dziale sprzedaży, w oparciu o zaakceptowaną metodologię i zakres po podpisaniu umowy na realizację tej usługi. Koszt zależy od zakresu doradztwa.

Co zrobić, by skorzystać


Jeśli jesteś zainteresowany pomocą przy przygotowaniu zmiany lub potrzebujesz więcej informacji, to proszę o kontakt w dogodnej dla Ciebie formie (mail, telefon lub chat). Zapytaj