Przygotowanie menadżerów do wprowadzania zmian

Co to jest


Obejmuje profilowanie i dotarcie do potencjalnych kandydatów, selekcję kandydatów oraz przygotowanie procesu ich wdrożenia.


Po co się to robi


Wsparcie doradcze przy przygotowaniu menadżerów pozwala firmie wejść w zmiany w sposób świadomy i z przygotowaną do tego kadrą.

Zakres działań
    Pełen zakres doradztwa obejmuje:
  • ✔ analizę uwarunkowań organizacyjnych: struktura, zadania, kultura pracy oraz rynkowych; dynamika i struktura przychodów, trendy rynkowe,
  • ✔ diagnozę kompetencji zarządczych i przywódczych oraz motywacji do wprowadzania zmiany,
  • ✔ diagnozę zespołu pod kątem motywacji do zmian,
  • ✔ rekomendacje w zakresie metod pracy i potrzebnych kompetencji menadżerów oraz indywidualne wskazania rozwojowe ( w zakresie kompetencji i motywacji),
  • ✔ przygotowanie planu wprowadzenia zmiany wraz z określeniem roli i zadań i menadżerów (doradztwo i facylitacja),
  • ✔ przygotowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji i motywacji menadżerów do realizacji zadań przy wprowadzaniu założonej zmiany (doradztwo i facylitacja),
  • ✔ realizację i kontrolę programu przygotowania menadżerów do realizacji zadań.
Kiedy jest potrzebne


Pomoc konsultanta jest wskazana, realizowana zmiana ma duże znaczenie dla firmy, gdy motywacja do zmiany jest niska oraz gdy zakres zmiany obejmuje większą strukturę organizacyjną.

Warunki realizacji


Doradztwo przy przygotowaniu menadżerów do zmiany jest realizowane po wstępnej ocenie sytuacji w firmie i dziale sprzedaży, w oparciu o zaakceptowaną metodologię i zakres, po podpisaniu umowy na realizację tej usługi. Koszt zależy od zakresu doradztwa.

Co zrobić, by skorzystać


Jeśli jesteś zainteresowany pomocą przy przygotowaniu menadżerów lub potrzebujesz więcej informacji, to proszę o kontakt w dogodnej dla Ciebie formie (mail, telefon lub chat) Zapytaj