Audyt potencjału zespołu do zmiany

Co to jest


Audyt obejmuje analizę, diagnozę uwarunkowań zespołu, jego potencjału i motywacji do zmiany oraz rekomendację metod wprowadzania zmiany.
Po co się to robi


Audyt służy określeniu szans wprowadzenia zmiany oraz wskazaniu metod, zwiększających te szanse.

Zakres działań
  Pełen zakres doradztwa obejmuje:
 • ✔ analizę danych sprzedaży (wyniki, struktura, dynamika, dane CRM-a),
 • ✔ analizę strategii i taktyki sprzedaży,
 • ✔ analizę procesu sprzedaży i komunikacji,
 • ✔ analiza struktury organizacyjnej, systemu
  uprawnień i odpowiedzialności, metod zarządzania i kultury organizacyjnej,
 • ✔ analizę metod pracy i motywacji zespołu,
 • ✔ badanie nastawienia do zmian w zespole,
 • ✔ rekomendacje, dotyczące metod wprowadzania zmiany.

Możliwa jest też realizacja wybranych elementów doradztwa.

Kiedy jest potrzebny


Audyt jest wskazany przy wprowadzaniu zmian o dużym znaczeniu dla firmy, w sytuacji, w której poprzednie zmiany nie zostały wprowadzone w oczekiwanym stopniu oraz gdy motywacja do zmiany jest niska lub gdy w firmie istnieją zróżnicowane koncepcje wprowadzania zmiany.

Warunki realizacji


Audyt jest realizowany po wstępnej ocenie sytuacji w firmie i zespole sprzedaży, w oparciu o zaakceptowaną metodologię i zakres audytu, po podpisaniu umowy na realizację tej usługi. Koszt zależy od zakresu audytu.

Co zrobić, by skorzystać


Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem audytu potencjału Zespołu do zmiany lub potrzebujesz więcej informacji, to proszę o kontakt w dogodnej dla Ciebie formie (mail, telefon lub chat). Zapytaj